Dom Seniora Piano zapewnia swoim Pensjonariuszom:

  • całodobową opiekę pielęgniarską
  • systematyczną opiekę lekarza rodzinnego
  • pełne wyżywienie 5 posiłków dziennie z uwzględnieniem diet oraz posiłki dodatkowe na życzenie Pensjonariusza
  • grupowe zajęcia rehabilitacji ruchowej
  • możliwość rehabilitacji indywidualnej dla każdego Pensjonariusza
  • organizację czasu wolnego w zależności od możliwości i zainteresowań Pensjonariuszy
  • zajęcia terapeutyczne
  • dla chętnych wizyty duszpasterskie

Dom Seniora Piano, ul. Głogowa 19, 05-501 Piaseczno / Zalesie Dolne, tel. 22 820 78 57, kom. 503 772 410 Google+